Hondenbegeleiding

Wat is gedragstherapie?

Wat is gedragstherapie?

Ik krijg veel mails en telefoontjes van mensen die informatie wensen over gedragstherapie.

Wat is het? Wat moet ik me er bij voorstellen? Hoe gaat het in zijn werk?

Dat zijn allemaal heel normale en logische vragen. Toegegeven, ik wist lang geleden ook niet wat ik moest verwachten.

De bedoeling van dit artikel is om de taboes te doorbreken en de drempel te verlagen. Ik ervaar dat er een gevoel van schaamte of angst is om ons te contacteren. Dat is helemaal niet nodig. We zijn er om je te helpen.

 

Gedragstherapie, een geladen begrip!

Het is wat ik noem een ‘zwaar woord’. Daarom gebruik ik eerder gedragsbegeleiding. Dat klink toch net iets positiever, nietwaar?

Help! Ik heb gedragsbegeleiding nodig. Wat nu?

Het eerste gesprek -de intake- is cruciaal in het verdere verloop van de begeleiding. In dit gesprek tracht ik me een beeld te schetsen van de huidige situatie, het verleden, de puppytijd, kortom alles wat met je hond te maken heeft. Ook jouw houding tegenover je hond neem ik onder de loep. Hoe ga je met je hond om, ken je de taal van de hond?

Dan gaan we het gedrag onder de loep nemen. Welk gedrag vertoont je hond? Behoort het ongewenste gedrag tot het normale gedragsrepertoire van de hond, of is het abnormaal gedrag?

 

Vergis je niet! Slecht in uitzonderlijke gevallen is het gedrag op zich ronduit abnormaal te noemen. In de meeste gevallen gaat het over normaal maar ongewenst gedrag. Putten graven, blaffen, uitvallen, trekken aan de lijn. Noem het en meestal behoort het vertoonde gedrag tot het normale gedragsrepertorium.

Waarom ervaren we dan bepaald gedrag als een probleem? We ervaren het gedrag als probleemgedrag omdat de frequentie of de intensiteit van het gedrag abnormaal is.

Eens ik een beeld hebt van de situatie, zal ik het gedrag van je hond uitleggen vanuit zijn standpunt. Ik hecht er heel veel waarde aan dat mijn klanten hun hond begrijpen. Dat begrip zorgt ervoor dat frustratie en ergernis plaatsmaken voor mildheid. Is het niet mooi dat je eindelijk begrijpt waarom je hond bepaald gedrag vertoont?

Uitwerken van een plan

Eens we het probleem hebben besproken en het voor je duidelijk is waarom bepaald probleemgedrag zich stelt werken we aan een plan. Dat is niet meer of minder dan afspraken die we maken om ervoor te zorgen dat het gedrag van je hond positief veranderd.

Dat vraagt een inspanning. Er is geen andere manier. Het gedrag van je hond verandert enkel als jij dat ook doet!

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is gedragsbegeleiding geen exacte wetenschap. We kunnen niet vanuit een bepaald gedrag een standaard plan of oplossing aanbieden. Was het soms maar zo eenvoudig!

We stemmen onze begeleiding steeds af op de mogelijkheden van de hond en zijn verzorgers. Het ras, de leeftijd, de afkomst, leefsituatie, al deze zaken hebben een invloed op ons advies. Soms vraagt het wel wat creativiteit.

Thuis aan de slag

Na de intake kan je thuis meteen aan de slag gaan met de adviezen die je meekreeg.

 

Volg deze adviezen nauwkeurig op en probeer niet te snel te willen zijn. Een aanpassing in gedrag vraagt tijd. Hoeveel is afhankelijk van je hond.

 

Er zijn hele wat valkuilen en een ervan is het fenomeen dat we ook wel eens de extinction burst noemen. Dat wil zeggen dat je hond in het begin het ongewenste gedrag nog erger gaat vertonen. Bij aandacht eisend gedrag kan het zijn dat je hond nog beter zijn best gaat doen (blaffen, piepen, janken…) om je aandacht te krijgen omdat je nu niet meer reageert.

 

Je hoort het wel eens: ‘het werd erger, dus ik ben ermee gestopt’. Ofwel is het de extinction burst, ofwel helpen de adviezen niet.

Het werkt niet!

Het kan inderdaad zijn dat het voorgestelde stappenplan niet werkt. Is dat erg? Neen, helemaal niet. In dat geval moeten we andere opties bekijken. Omdat een gedragsbegeleiding geen exacte wetenschap is, kan het zijn dat we wat aanpassingen moeten doen, of soms helemaal over een andere boeg gooien. Dat is moeilijk zo te zeggen.

Tenslotte moeten we ook eerlijk zijn. We kunnen niet elke hond helpen. Hoe graag je ook wil, het is niet altijd mogelijk. Soms is het aanvaarden van bepaald gedrag ook een oplossing.

Ik denk dan bv. aan heel gevoelige honden die niet meer uitgelaten worden in een drukke straat waar ze op alles en iedereen reageren of enorm gaan trekken. Hoewel de eigenaar graag zou wandelen met zijn hond, doet hij het niet meer omdat hij tot inzicht is gekomen dat het wandelen voor enorme stress zorgt bij zijn hond.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel ze gerust! Bel of mail, je krijgt steeds een persoonlijk antwoord.